NL EN

Actief / Passief

Philipse & Co beheert al 30 jaar portefeuilles die uit een combinatie van individuele effecten, beleggingsfondsen en indexbeleggingen bestaan. Aangezien Philipse & Co op voorhand geen uitgesproken voorkeur heeft, is ervoor gekozen om de benaderingen te combineren en zo te profiteren van de specifieke voordelen die zowel actief als passief (index) beleggen kunnen bieden.

Indextrackers bieden eenvoudig toegang tot wereldwijde markten en sectoren tegen geringe kosten, maar zijn niet onder alle marktomstandigheden de beste oplossing. Zo zijn indextrackers te allen tijde volledig belegd en loopt de belegger voortdurend het volle marktrisico, ook in een (langdurig) neergaande markt. Bovendien zullen indextrackers nooit beter presteren dan het marktgemiddelde en is een aantal interessante beleggingsstrategieën niet met indextrackers na te bootsen.

Mede om deze redenen kiest Philipse & Co tevens voor actieve beleggingsoplossingen. Vanzelfsprekend zal Philipse & Co slechts voor een actief gemanagede beleggingsoplossing kiezen indien het rendement, gecorrigeerd voor het gelopen risico, opweegt tegen de extra kosten en dit consistent en langdurig is aangetoond.

Philipse & Co biedt tevens beheerportefeuilles aan die volledig uit indexbeleggingen bestaan.