NL EN

Beleggingsproces

Het beleggingsproces vangt aan met een grondige analyse van de persoonlijke situatie van de cliënt. Hierbij komen naast relevante aspecten zoals de aard en omvang van het vermogen, inkomsten, uitgaven en fiscaliteiten tevens de wensen en verwachtingen van de cliënt aan bod. Aan de hand hiervan worden de doelstelling en beleggingshorizon vastgesteld alsmede de risico’s die iemand daarbij kan en wil lopen. Beleggen is een middel, geen doel en en er kan pas mee worden begonnen als duidelijk is wat een cliënt wil bereiken en welke termijnen daarvoor in acht genomen kunnen worden om dat te realiseren.

Omdat mensen en hun omgeving veranderen, is de vaststelling van de optimale structuur geen éénmalig proces. Er dient periodiek te worden getoetst of structuur en asset allocatie nog optimaal zijn afgestemd op de actuele persoonlijke omstandigheden.

Het beleggingsbeleid is volledig toegesneden op de wensen van de cliënt en houdt rekening met de actuele marktomstandigheden. Goede kennis van de financiële markten en de diverse aspecten van het beleggingsproces zijn van cruciaal belang voor een optimaal rendement en risicobeheersing.