NL EN

Duurzaamheid

Aangezien duurzaamheid een steeds groter aandachtspunt is voor zowel stichtingen en verenigingen als voor particuliere beleggers, kiezen wij in ons beleggingsbeleid en onze werkzaamheden, waar mogelijk, voor duurzame oplossingen.

Dit betekent dat wij Environmental, Social en Governance (ESG)-criteria in ons beleggingsbeleid betrekken. Dat wil concreet zeggen dat wij niet beleggen in ondernemingen waarvan het ons bekend is dat die stelselmatig overtredingen plegen op gebied van mensenrechten, arbeidsvoorwaarden, milieu, en/of corruptie. Philipse & Co belegt tevens niet in ondernemingen waarvan het bekend is dat die controversiële wapens produceren. De ESG-criteria zijn eveneens een vast onderdeel van ons multi manager selectie- en monitoring proces.

Op verzoek is het mogelijk een duurzame portefeuille door Philipse & Co te laten beheren. De afgelopen jaren is het aanbod van duurzame (index)fondsen flink uitgebreid waardoor het inmiddels mogelijk is een goed gespreide duurzame portefeuille op te bouwen. Voor cliënten met zeer strikte eisen ten aanzien van duurzaamheid kan Philipse & Co een onderzoek laten uitvoeren door een onafhankelijk bureau, gespecialiseerd in research en onderzoek op het gebied van ESG criteria. Bedrijven waarin rechtstreeks of via fondsen wordt belegd, zullen dan periodiek op de belangrijkste duurzaamheidcriteria worden gescreend.