NL EN

Beheer / Advies

Philipse & Co streeft naar een optimale dienstverlening door direct contact tussen de cliënt en de vermogensbeheerder, zonder tussenkomst van anderen. Door regelmatig in gesprek te zijn met de cliënt wordt een zakelijke vertrouwensrelatie opgebouwd waarbij het gewenst beleid regelmatig wordt getoetst. Mede hierdoor behoort Philipse & Co in omvang inmiddels tot de 10 grootste zelfstandig vermogensbeheerders in Nederland.

Philipse & Co doet geen voorspellingen voor de korte termijn maar kiest nadrukkelijk voor een langetermijnstrategie. Het beleid is gericht op een geleidelijke en rustige opbouw van het vermogen met een sterke focus op het beperken van de neerwaartse risico’s. Philipse & Co is er van overtuigd dat het behalen van een goed en relatief stabiel rendement over een lange periode uiteindelijk leidt tot een bovengemiddelde vermogensontwikkeling. Om dit te kunnen bewerkstelligen dienen (grote) verliezen zoveel mogelijke te worden beperkt. Een portefeuille die met 50% daalt, moet immers met 100% stijgen om weer op het oude niveau terug te komen. Mede daarom richt ons beleggingsbeleid zich niet op het jaarlijks verslaan van een bepaalde benchmark of index, maar op het behalen van een aantrekkelijk lange termijn rendement bij een beperkt neerwaarts risico.

Alhoewel wij ons bij het bepalen van het beleggingsbeleid niet laten leiden door benchmarks zijn er in de periodieke rapportages vanzelfsprekend diverse vergelijkingsmaatstaven opgenomen waardoor een goed beeld verkregen wordt van de relatieve prestaties van de portefeuille.

De mate waarin de cliënt betrokken wil zijn bij de beleggingsportefeuille bepaalt de keuze van de dienstverlening: beheer en/of advies. Ook in een beheerportefeuille is bij Philipse & Co voldoende ruimte voor individueel maatwerk, zodat de uiteindelijke samenstelling goed aansluit op de specifieke voorkeuren en wensen van de cliënt.

Vermogensbeheer:

Voor vermogens vanaf € 1 miljoen.

Vermogensadvies:

Advies bij de structurering van grotere vermogens en invulling van portefeuilles.

Vermogensanalyse:

In samenwerking met onafhankelijke specialisten maken wij een analyse van het totale vermogen van de cliënt waarin vraagstukken zoals schenking en successieplanning worden behandeld.