NL EN

Rapportage / Overeenkomst

Rapportage

Onze cliënten hebben via een beveiligde internetverbinding en/of  smartphone toegang tot alle portefeuillegegevens zoals de prestaties van de portefeuille, toevoegingen en onttrekkingen en aan- en verkooptransacties. Ook is het mogelijk rapportages te printen over elke gewenste periode.

In een persoonlijk digitaal archief kunnen cliënten tenminste eenmaal per kwartaal  een actuele vermogensrapportage raadplegen. In deze rapportage zullen onder meer de waarde, de portefeuillesamenstelling, de netto resultaten alsmede de uitgevoerde transacties worden gerapporteerd. Uiteraard zijn alle tussentijdse rekeningafschriften en effectennota’s in het digitale archief beschikbaar.

Elk kwartaal wordt de portefeuille toegelicht in een separate nieuwsbrief. Hierin wordt onder andere een korte verantwoording over het gevoerde beleid, alsmede een blik op de economische ontwikkelingen gegeven.

Op verzoek is het mogelijk rapportages en andere informatie tevens fysiek en per post te ontvangen.

Overeenkomst

In een overeenkomst met de depotbank is vastgelegd dat Philipse & Co bevoegd is om het vermogen te beheren en/of de cliënt te adviseren. Hiermee wordt een 100% scheiding tussen het vermogen bij een door de cliënt gekozen depotbank en Philipse & Co gerealiseerd en gegarandeerd.

In een overeenkomst tussen de cliënt en Philipse & Co worden onder andere de doelstelling, het gewenste risicoprofiel en de richtlijnen vastgelegd. Hiermee bepaalt de cliënt vooraf de grote lijnen van het te voeren beleid en de eventuele beperkingen die daarbij gelden.

 

Algemene voorwaarden vermogensbeheer, advies en execution only en
algemene risico’s en kenmerken financiële instrumenten.