NL EN

Depotbanken

De portefeuilles die wij voor onze cliënten beheren, worden ondergebracht bij één van de depotbanken die wij in overleg met onze cliënten selecteren. Onze cliënten profiteren mee van de gunstige tarieven die wij vanwege onze omvang kunnen bedingen.

Het beheer van de portefeuille door Philipse & Co en de bewaring van de effecten en liquiditeiten door de depotbank zijn juridisch strikt van elkaar gescheiden. De depotbank is naast de bewaring verantwoordelijk voor de uitvoering en afwikkeling van effectentransacties, waartoe Philipse & Co namens de cliënt opdracht geeft. Mogelijk biedt de depotbank ook andere aanvullende bancaire diensten, zoals kredietverlening en deposito's aan.

Philipse & Co behoudt altijd het totaaloverzicht, is het centrale aanspreekpunt en ziet toe op gunstige tarieven en een correcte uitvoering van alle bankzaken.

Om de veiligheid volledig te waarborgen, hebben wij er voor gekozen de directe doorverwijzing naar de login-pagina’s van onze depotbanken te verwijderen. De inlogpagina kunt u bereiken op het internetadres zoals die onder elke depotbank is aangegeven (dit betreft dus geen automatische link).